شال آویز قفلدار آسان

سایز استاندارد برای استفاده بهتر از فضا 
دارای گیره فنری جهت آویز بهتر 
دارای فضای کافی جهت آویز البسه و شال 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *