جای ادویه قفلدار مدرن

اشغال فضای کمتر نسبت به محصولات مشابه 
دارای دو فضای تفکیک شده برای استفاده بهتر 
…مناسب برای انواع ادویه، خشکبار، حبوبات و 
درب قفلدار تاشو با طراحی منحصر به فرد 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *